Nordicsite-Southhill Box 448, 70148 Örebro, tel 019-254655

NORDICSITE MAGAZINE

2004

 

NORDICSITE
Nordicsite.se
Nordicsite.com
@-kontakt
NORDICSITE
Webmagasin
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
Nordicsite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Länder Countries
Nordiska riksdagspartier
Nordic political parties
Webkameror
Webcams
NORDICSHOP
Webshop
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
Notisa tradition och media
Sund1 Sverige Danmark
Sund1 Sweden Denmark
 
 


Nordicsite-Southhill
copyright 2004

Nobelpriset

TEXT: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
BILD: Notisa-Swedensite-Southhill
Samtligt material omfattas av copyright Notisa / Swedensite-Southhill © 2004

Det första Nobelpriset delades ut den 10 december år 1901, den femte årsdagen efter Alfred Nobels död.
Bland de prominenta pristagarna detta första år fanns fysikpristagaren Wilhelm Conrad Röntgen och serum terapiens förgrundsman Emil Adolph von Behring samt Röda korstes grundare Henri Dunant som delade sitt fredpris med Frederic Passy, en av grundarna av interparlamentariska unionen. Ett försök att bilda en internationell fredsorganisation.
Utdelningen av det första nobelpriset skedde i Stockholm och i Kristiania nuvarande Oslo. Sverige och Norge befann sig då fortfarande i en disharmonisk union med varandra. I Kristiania unionens andra huvudstad utdelades fredspriset. Nobelprisen i Fysiologi, Kemi, Medicin och Litteratur delades ut i Stockholm.
Musikaliska akademiens stora sal i Stockholm var platsen för den första nobelpris ceremonien. Salen hade dekorerats av arkitekten Agi Lindegren. Vart pris markerades med en obelisk i vars spets flammande illuminationer symboliserade geniets lyskraft.
Priset 150 800 sv kronor utdelades av kronprins Gustav Adolf (Gustav V Adolf)


Det första Nobelpriset delades ur den 10 december år 1901.
Notisa / Swedensite-Southhill copyright © 2004

 

 
Kortare citat av innehållet i denna site får göras endast om källan Notisa anges. All annan publicering utan tillstånd är otillåten.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Gamla Porträtt & Bildarkivet )

Länk till notisa media

The Nobel Prize

TEXT: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
PICTURES: Notisa-Swedensite-Southhill
All rights reserved Notisa / Swedensite-Southhill © 2004

The first Nobel Prize ceremony was held on December 10, 1901, the fifth anniversary of Nobel's death.
Among the prominent prize-winner this first year was the famous Wilhelm Conrad Röntgen appointed Nobel Prize winner in Physics and Emil Adolph von Behring appointed Nobel Prize winner because of his work on serum therapy.
The founder of the red Cross organisation Henri Dunant shared the Nobel Peace Prize with Frederic Passy one of the founder of the Interparliamentary Union. An effort to form an international peace organisation.
The first Nobel Prize ceremony was held in Stockholm, Sweden and in Kristiania (nowadays Oslo) Norway. Sweden and Norway were at the time then countries united in an unhappy union.
In Kristiania one of the two capitals of the Norwegian-Swedish union the Nobel Peace Prize ceremony was held. The three scientific awards physics, chemistry, physiology or medicine and the literature award ceremonies were held in Stockholm.
The first Nobel Prize ceremony took place in the grand hall of the Musical Academy in Stockholm. The hall was decorated by the Swedish architect Agi Lindegren. Illuminated obelisks symbolised the enlighentment of the genius. Each Nobel Prize physics, chemistry, physiology or medicine and literature had its own special obelisk

The crown prince of Sweden prince Gustav Adolf (Gustav V Adolf) handed over the Prizes (150.800 Sw Kronor).


The first Nobel prizeceremony December 10, 1901.
Notisa / Swedensite-Southhill copyright © 2004

 EXTERNA LÄNKAR
EXTERNAL LINKS
Nordiska tv-sidor Nordic tv sites EXTERNA LÄNKAR
EXTERNAL LINKS
Nordiska hälsovårdshögskolan Sverige/Sweden Viking sagan
Nordic school of public health Norge/Norway The viking saga
Nordens folkliga akademi Danmark/Denmark  
The Nordic Folk Academy Finland/Suomi  
Föreningen Norden  Island/Iceland  
The Norden association    
Nordicsite. Box 448 701 48 Örebro
tel 019-254655
 Copyright Nordicsite-Southhill 1996-2004