RYSSLANDS HISTORIA

Copyright 1998 Nordicsite / Inger Lin Söderberg-Lidbeck. Kortare citat skall alltid åtföljas av källhänvisning. Publicering får endast ske efter skriftlig överenskommelse.

Tsar Nikolaus II :s gravsättning


Tsar Nikolaus II :s kvarlevor gravsattes i Peter Paul Katerdralen i St Petersburg den 17/7 1998. Samtidigt vigdes hans gemål Alexandra och tre av tsarfamiljens barn till gravens vila. Även de tro tjänare som mötte döden tillsammans med tsarfamiljen innefattades i den ceremoni som återförde den abdikerade tsarens kvarlevor till sina fäder. Begravningen ägde rum 80 år efter morden i Jekaterinburg då hela tsarfamiljen utplånades. Kvarlevorna efter två av tsarens barn har inte återfunnits, nämligen tronföljaren Alexej och storfurstinnan Maria.

Den ortodoxa exilkyrkans helgonförklaring av tsar Nikolaus har medfört schism inom den ortodoxa kyrkan. Denna schism har bl a tagit sig uttryck i ifrågasättande av äktheten av tsarfamiljens kvarlevor. Den Ryska ortodoxa kyrkans patriark Alexej II var pga meningsskiljaktigheterna inom kyrkan inte officiant vid begravningen . Han höll en minnesmässa i Zagorskklostret utanför Moskva. Officiant i St Petersburg var Boris Glebov som är verksam som kyrkoherde i Förklaringskyrkan i St Petersburg.

Bland de prominenta personer som var närvarande vid begravningsceremonien var Rysslands president Boris Jeltsin . I det tal han höll i kyrkan manade han till försoning och botgöring för det förflutnas händelser.

Tsarens Nikolaus II:s gravsättning i St Petersburg uppfattas av många, trots hans i livstiden motsägelsefulla roller, som härskare med folkets blod på sina händer och som en kärleksfull familjefader, som en symbolisk akt som avslutar det grymma och blodiga kapitel i Rysslands historia som kostade tsaren hans familj och minst sextio miljoner andra ryssar livet.


Nikolaus II tsar av Ryssland och hans hustru Alexandra Fjodorovna.

Copyright 1998 Nordicsite / bearbetning: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.

 


År 1909 besökte tsar Nikolaus II Stockholm tillsammans med sin stora familj. Bilden är från detta tillfälle. Den är tagen i grönskan vid Tullgarns slott. I tsarens knä sitter sonen Alexej.

Copyright 1998 Nordicsite / bearbetning: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.

 

I Peter-Paul-katedralen i St Petersburg vilar stadens grundare Peter I. Numer vilar även tsar Nikolaus II med tre av familjensmedlemmar i kyrkans Katarinakapell. Bilden visar Peter I:s gravmonument.


Copyright 1998 Nordicsite / foto: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.


Ett förlorat standar som minne efter Karl XII:s förlust i Poltava hänger i Peter-Paul-katedralen.

Copyright 1998 Nordicsite / foto: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.Peter-Paul fästningen I St Petersburg med sitt mäktiga murverk uppfördes huvudsakligen av krigsfångar. Många svenska krigsfångar har här staplat sten tills döden befriade dem.

Copyright 1998 Nordicsite / foto: Björn Söderberg.

 


Även mulna dagar glänser guldet i Peter Paul Katedralens förgyllda spira Kyrkan grundlades år 1712 . Dess arkitekt var DomenicoTrezzini.Spiran lär vara 121,8 meter hög.

Copyright 1998 Nordicsite / foto: Björn Söderberg.


Åter meny Ryssland